• Horvaćanska cesta 25, 10000 Zagreb
  • 098 472 786
  • markolonarh@gmail.com

RACIONALIZACIJA PROJEKATA


RACIONALIZACIJA PROJEKATA
  • racionalizacija gotovih rješenja u fazi projektiranja, tenderiranja i izvođenja