• Horvaćanska cesta 25, 10000 Zagreb
  • 098 472 786
  • markolonarh@gmail.com

STRUČNI NADZOR NAD IZVOĐENJEM


STRUČNI NADZOR NAD IZVOĐENJEM
  • kontrola izvođenja radova prema dozvoli za gradnju
  • kontrola izvođenja radova prema važećim propisima
  • kontrola izvođenja radova prema ugovoru između Izvođača i Investitora
  • praćenje stanja radova u vezi s trošenjem sredstava, rokovima i kakvoćom izvedenih radova
  • kontrola kvalitete i količina obavljenih radova
  • kontrola i ovjeravanje građevinske knjige te privremene i okončane situacije
  • izrada propisanoga izvješća za tehnički pregled i sudjelovanje u postupku tehničkoga pregleda